/
 
 
 
 
 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

    รับสมัครงาน ด่วน !    

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขา หนองคาย, นครพนม, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, ยโสธร, ตราด
    คุณสมบัติทั่วไป
        •  เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
        •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        •  มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
        •  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

2. เจ้าหน้าที่สินทรัพย์รอการขาย ประจำสำนักงานใหญ่
    คุณสมบัติทั่วไป
        •  เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
        •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        •  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินทรัพย์รอการขาย 2-3 ปี
        •  เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

3. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกัน  ประจำสำนักงานใหญ่
    คุณสมบัติทั่วไป
        •  เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
        •  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาช่างสำรวจ, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        •  มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาหลักประกันไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
        •  มีใบรับอนุญาตเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญขึ้นไป
        •  เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้  

(ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่พิจารณา ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนด)

**********************

ผู้สนใจ... กรุณา กรอกใบสมัคร ONLINE และ ระบุตำแหน่ง ให้ชัดเจน

(ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2554)


    ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับ SME Bank กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัคร Online หรือ มาสมัครด้วย ตัวเองได้ที่ ชั้น 14 อาคาร SME BANK TOWER  (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ธนาคารจะนำใบสมัครของท่าน มาพิจารณาคุณสมบัติหากประวัติของท่านได้รับความสนใจ ธนาคารจะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงาน และทำการทดสอบ ตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2265-3000 ต่อ 4057 โทรสาร. 0-2265-4052